Specialtjänster

Säkerhetschef, utredning, spaning och personskydd

Managementtjänster

Kontakta oss när Ni behöver rådgivning av hur Ni ökar Er trygghet och säkerhet.

 • Riskanalyser
 • Inköpsstöd
 • Handlingsplaner
 • Krisstöd
 • Arbetsmiljö

 

Kontakta oss för personlig rådgivning!

Säkerhetschef, utredning, spaning och personskydd

Utredning & spaning

Vid misstankar eller upptäckt brottslighet som riktas inom eller utifrån företaget, bistår vi med utrednings- och spaningstjänster för att samla bevisning och beslutsunderlag.

 • Utredningstjänster
 • Bakgrundskontroller
 • Spaning mot person/er

 

Kontakta oss för personlig rådgivning!

Säkerhetschef, utredning, spaning och personskydd

Skyddstjänster

Vid förhöjd hotbild mot personal och egendom, erbjuder vi kundanpassade skyddstjänster av kompetent personal med lång bakgrund inom polis och försvarsmakten.

 • Personskyddsrådgivning
 • Skyddstransporter av person och gods
 • Andra skyddstjänster

 

Kontakta oss för personlig rådgivning!

Vill Ni veta mer eller få en kostnadsfri offert?

auktorisation-lst
polisgodkand-larminstallation
transport-logo
Sidan är skyddad från kopiering via SSL-kryptering!
Follow by Email
Instagram
Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.