Bevakningstjänster

Receptionsbevakning

Fast bevakning

Fast bevakning med godkända väktare sker i olika miljöer för att övervaka och skydda verksamheter. Uppdraget är oftast att säkra tillträdesskydd samt förebygga och ingripa mot skador, olyckor samt kriminalitet.

 • Portvakt
 • Receptionstjänster
 • Brandplatsbevakning
 • Svets- och brandvakt
 • Entrévärdar
 • Garderobspersonal

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Rondering

Rondering

Patrullerande bevakning till fots eller fordon för att förebygga, upptäcka samt ingripa mot skador, olyckor och kriminalitet. Rondering dokumenteras med vårt ronddokumentations-system som ger kunden löpande rapporter.

 • Lås- och öppningsronder
 • Inre ronder
 • Yttre ronder
 • Behörighetskontroller
 • Trygghetskontroller
 • Parkeringsbevakning

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Områdesbevakning

Områdesbevakning

Områdesbevakning innebär att bilburna väktare ständigt befinner sig inom ett begränsat område för att snabbt kunna vara på plats vid larm om skador, olyckor och kriminalitet.

 • Ständig bevakning förebygger brottslighet!
 • Snabba insatser minskar kostnader och lidande!
 • När fler delar på bevakningskostnaden = Ekonomiskt!
 • Områdesbilen är utrustad med första hjälpen, brandsläckare, hjärtstartare, verktyg osv.

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Ordningshållning

Vid behov av ordningshållning för att motverka störande av allmän ordning mm erbjuder vi förordnade ordningsvakter enligt LOV 2/3 som delvis har polisiära befogenheter.

 • Centrum
 • Restauranger
 • Domstolar
 • Större idrottsevenemang
 • Dansställen
 • mm

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Larmutryckning

Larmutryckning

Fördelen med att vi arbetar geografiskt nära våra kunder är att vi erbjuder snabba larmutryckningar. Detta ger lägre skadeutveckling och förebygger kriminella handlingar.

 • Inbrottslarm
 • Brandlarm
 • Överfalls- och bråklarm
 • Trygghetslarm
 • Störningsjour och driftlarm

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Fastighetsjour

Fastighetsjour

Vår fastighetsjour bistår dygnet runt, året runt med tillfälliga eller permanenta lagningar och reparationer vid skador som uppstår akut samt på obekväma tider. Fastighetsjourens personal är utbildade hantverkare.

 • Glastäckning
 • Skyddstäckning
 • Elarbeten
 • VVS-insatser
 • etc

 

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Vill Ni veta mer eller få en kostnadsfri offert?

auktorisation-lst
polisgodkand-larminstallation
transport-logo

Sidan är skyddad från kopiering via SSL-kryptering!

Follow by Email
Instagram