Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy
QCERT Quality certification

Vårt Kvalitetsledningssystem

Secure2Safe Sverige AB´s Kvalitetsledningssystem uppfyller kraven enligt ISO
9001:2008.

Vår kvalitetspolicy:

Vi står för trygghet, service och kvalitet

Vår arbetar för att vara en effektiv och serviceinriktad leverantör av trygghet och
säkerhet med hög kvalitet! Bra trygghet och säkerhet ger kunden stora
mervärden. Service ger lyhörda möten och dialoger samt korta åtgärdstider.
Kvalitet ger ett högre värde och en längre livslängd på våra affärer. Vi har en
hög ambition och ställer höga krav på oss själva avseende trygghet, service och
kvalitet.

Vi sätter kunden i fokus

Vi ska hjälpa våra kunder identifiera, förebygga och ingripa mot risker och hot
som riktas mot eller finns inom kundens verksamhet. Vi är lyhörda för våra
kunders behov och har resurser att förverkliga såväl små som stora åtgärder. Vi
strävar efter att alltid vara kundens naturliga val.

Vi har hög kompetens

Vi tror att rätt person på rätt plats och med rätt kompetens är en förutsättning för
en väl fungerande verksamhet. Vår personal är själva med och utformar sina
uppdrag vilket ger oss en kompetent och engagerad personal som gärna
utvecklas inom företaget.

Vi tar ansvar och ställer krav

Vi tar ett helhetsansvar för vår leverans och ställer höga krav på oss själva,
våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och samarbetspartners. Vi tror
på att samarbeten är en viktig nyckel för att förebygga risker och hitta eller
skapa trygga lösningar. Vi följer alltid gällande lagar, förordningar, normer och
föreskrifter samt kontraktskrav.

Sidan är skyddad från kopiering via SSL-kryptering!

Follow by Email
Instagram