GDPR & Integritetspolicy

Secure2Safe värnar om din personliga integritet och den här GDPR/integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring GDPR, integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@secure2safe.se.

Genom att använda Secure2Safes tjänster, accepterar du vår GDPR, integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR och personuppgiftsansvarig är Secure2Safe Sverige AB.

Vilken information samlar vi in?

  • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Information om varor/tjänster/utbildning du köpt eller fått offert på.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert/liknande.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.

Ändamålet med Secure2Safes behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att kunna fullgöra köp av produkt, utbildning eller tjänst från Secure2Safe.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

För att ditt köp ska kunna genomföras rent administrativt har vi ett antal tredjepartsleverantörer/bolag som vi samarbetar med för att göra ditt köp möjligt. Dessa listas här nedan.

  • Tredjepart: För certifikat från vissa utbildningar lämnas dina uppgifter till Brandskyddsföreningen

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller deras underleverantörer. Eftersom Secure2Safe är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Se aktuell policy på vår webbplats www.secure2safe.se under integritetspolicy.

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse av våra webbtjänster.

Kontakta oss

Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Secure2Safe Sverige AB
Box 37
193 21 Sigtuna
08 - 120 595 92
info@secure2safe.se

Sidan är skyddad från kopiering via SSL-kryptering!

Follow by Email
Instagram