Om Coronaviruset

Coronaviruset är ett luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för Coronavirus är 2–14 dagar.

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Stanna hemma när Du är sjuk, framförallt eftersom Ditt immunförsvar är nedsatt vilket ökar risken för andra smittor samt även för att undvika att smitta kollegor och andra människor. Kontakta 1177 om Du är orolig!

Läs mer på Folkhälsomyndigheten om Coronaviruset >>>

Läs mer på WHO om Coronaviruset (Eng) >>>

Handlingsplan

Detta är grundläggande regler:

  • Tvätta händerna frekvent, minst 60 sekunder, gnugga ordentligt efter att Du vistats i riskområden!
  • Använd handsprit efter kontakt med människor som har förkylnings- och influensasymptom!!
  • Använd skyddshandskar vid nära kontakt med okända människor och kasta dom när Du har använt dom!
  • Rör inte i ansiktet med Dina händer!
  • Gå bort från människor som hostar och nyser!
  • Människor med förkylnings- och influensasymptom skall snarast kontakta sjukvården!
  • Rör aldrig kanyler, blod, spyor, urin eller avföring!

 

OBS! Ansiktsskydd hjälper inte, tvärtom ökar risken då droppar kan fastna på ansiktsskyddets utsida och när Du tar på det, sprids smittan!