Svårt att föreställa sig mycket mörkare ämne. Detta till trots deltog anställda på Väringaskolans olika avdelningar med ett stort engagemang i en två timmar lång utbildning under tisdagen. Skolan är troligen den skolan i Sigtuna kommun som gett detta ämne mest uppmärksamhet. En väl fungerande skola som ändock gör sitt för att stå väl rustad ifall det värsta skulle ske. En föredömlig skola om du frågar oss. Vi tackar personalen på Väringaskolan och Rektor Marjan för Ert engagemang, ansvarstagande och för att vi fick förtroendet att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

Melissa Falkowski som är lärare i skolan i Florida från onsdagens tragedi gömde sig själv och 19 studenter i ett skåp under skjutningen. Hon säger säger till CNN:

– Om vi inte hade haft den träningen hade det varit mycket värre.

Man hade utbildats och tränat på den metodik Väringaskolan tog del av under tisdagen. Tragisk händelse men Melissa kan ha räddat livet på sig själv och 19 studenter genom sitt agerande.